CZAT HUTENA LELWANI
-
WPŁATY:
Online
WYPŁATY:
Online
AKTWNE KONTA:

Regulamin serwisu

REGULAMIN

Strony https://margoloteria.pl/

§1

Postanowienia ogólne

1. Wirtualna waluta (dalej: coinsy) nie ma pokrycia w realnym świecie.

2. Uczestnictwo w loterii jest dobrowolne.

3. Administracja strony nie odpowiada za niezgodności w wyniku błędu użytkownika i zdarzeń losowych. 

4. Administracja strony nie odpowiada za utracone złoto w wyniku awarii strony bądź niewłasciwie dokonanej wpłaty.

§2

Warunki uczestnictwa 

1. W losowaniu może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełni łącznie wszystkie warunki niniejszego Regulaminu, uprawniające do udziału w Loterii.

2. Uczestnik, przystępując do korzystania z Margoloterii, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia warunki, które uprawniają go do udziału w Margoloterii.

3. Na każdej domenie trzeba robić osobno konto, co oznacza, że w przypadku chęci wzięcia udziału na dwóch serwerach należy się dwukrotnie zarejestrować.

4. Zabrania się tworzenia multikont, jak i kolejnych kont po otrzymaniu bana.

5. Zabrania się tworzenia kont z nawiązaniami:

 • • obraźliwymi
 • • wulgarnymi
 • • brutalnymi
 • • seksistowskimi
 • • nieetycznymi
 • • niezgodnymi z dobrymi obyczajami
 • • obrażających uczucia religijne
 • • erotycznymi

6. Użytkownik akcetptuje i przestrzega regulaminu czatu.

§3

Nagrody, wpłaty i wypłaty

1. Nagroda koloru:

1.1. Czerwona - x2(słownie: dwukrotność) wartości postawionych coinsów

1.2. Niebieska - x2 (słownie: dwukrotność) wartości postawionych coinsów

1.3. Zielona - x14 (słownie: czternastokroność) wartości postawionych coinsów

2. Pierwsza wypłata jest dostępna gdy:

2.1. Wykonano minimalnie jedną wpłatę

2.2. Wykonano 8 (słownie: osiem) losowań

 

 

Regulamin czatu

Zabronione jest:

 • Spamowanie;
 • Flood'owanie;
 • Reklamowanie:
  • innych stron http;//www (poprzez linki i reflinki - jedynymi jakie można wklejać mają przenosić na Looki);
  • produktów i usługi;
  • innych konkurencyjnych dla Looki stron oraz gier;
  • wszelkich propozycji usług erotycznych.
 • Nawoływanie do czynów karalnych oraz wypowiedzi o treści rasistowskiej;
 • Obrażanie admina;
 • Pisanie z włączonym Caps Lockiem.